Dykning och dess historia

Dykning har en lång historia bakåt i tiden. Det finns lämningar från 350 f.kr där soldater avbildats under vatten med uppochnervända grytor som hade luftfickor under vatten. Under 1600- och 1700-talet användes dykarklockor för att kunna användas under vattnet. Via dykarklockorna kom luften från land genom en slang, hjälmen var oftast i koppar och hade tyngder på sig. År 1942 kom en första modellen av dagens moderna utrustning. Den här typen av utrustning blev väldigt uppskattad av flottan som använde den för att röja minor under vatten. När regalskeppet Vasa bärgades år 1961 ansåg många att det var en milstolpe och ett bevis på att människan kommit på konsten att vistas under vatten. Visst har det skett olyckor under åren och det är tur att det finns läkarleasing när allt går på tok. Jag tycker det är viktigt att man har med sig historian kring dykning, det har inte alltid varit helt självklart att kunna vistas under vatten utan är ändå en relativt ny värld som vi ger oss in i.

En dykare under vatten

(Visited 1 times, 1 visits today)