Gömda arkeologiska fynd under vattenytan

Få saker är så spännande som när nya upptäckter inom arkeologin lär oss saker om mänsklighetens historia. Idag har vi många teorier om hur mänskliga civilisationer fötts och utvecklats men dessa teorier kan ibland omkullkastas av nya arkeologiska fynd. De delar av planeten som är mer svårtillgängliga än andra, t.ex. djupa djungler, kan rymma fantastiska fyndigheter som tidigare varit helt okända. Marinarkeologi är en särskild gren inom arkeologin som arbetar med att leta efter fynd under vattenytan. Det finns fortfarande gömda skatter att upptäcka på havets botten. Då handlar det om arkeologiska fynd som ofta är väldigt väl bevarade, dels för att de inte plundrats i modern tid men också för att vatten faktiskt kan vara snällare mot många material än när de utsatts för ständiga skiftningar i fråga om fukt och temperatur. Framsteg inom teknologin gör att vi kan hitta marinarkeologiska fynd på allt större djup. Man har faktiskt nyligen hittat hela städer som tidigare varit okända, på havets botten.

(Visited 95 times, 1 visits today)